Dit is de bijdrage die ik publiceerde voor het Colloquium Vervoerplanologisch Speurwerk  (CVS) in 2016 De Smart City heeft de afgelopen jaren veel van het discours beheerst. Ondanks