Dit Artikel verscheen in het mei 2010 nummer van Netwerk Magazine Tien jaar geleden startte het ministerie van Verkeer en Waterstaat met het subsidiëren van mobiliteitsinitiatieven. De laatste