Wat gebeurt hier nu eigenlijk? – ‘Houvast en handvatten’

02/06/2023 Door Rick Lindeman

GROEPSGEDRAG

Vervolgens legt de auteur de basis van de groepsgedrag uit. Daar komen die normen en waarden langs, maar ook begrippen als de zwijgende minderheid, de zin en onzin van ‘draagvlak’ en de positie in de groep. Hier miste ik alleen een beetje de fase waarin de groep zich bevindt. Is het een nieuw team of een ‘performing’ team? Dat heeft nogal wat invloed over hoe die principes in de praktijk uitwerken.

Groepsdynamica, onder licentie van Marcus Pisske via Pixabay

DRIE HOEPELS

In deel 3 beschrijft Van Kesteren zijn ‘Forward Thinking’ methode om een groep te laten draaien. Hiervoor moet je volgens hem door drie hoepels springen: bewustzijn van de groep, ruimte geven aan individuele processen en het benutten van collectieve intelligentie. Hierbij past hij de situaties uit de eerste twee hoofdstukken handig toe, zodat je het meteen kan relateren aan echte situaties.

OEFENINGEN

Het sterkste vind ik dat deel 3 gevolgd wordt door een deel met oefeningen. Hierdoor kan je in de praktijk aan de slag gaan met de kennis, en zijn de oefeningen meteen geborgd door theoretische relevantie. Immers, als je op een teambuildingsessie een oefening kiest, dan is het wel handig als deze aansluit bij de behoefte van die groep.

TO THE POINT

Het boekje is maar 188 pagina’s A6 dik, en dat is misschien nog wel het sterkste punt. Waar veel managementboeken snel de 300 pagina’s aantikken, omdat al de opgebouwde wijsheid van de auteur een rol moet krijgen, is dit boek volkomen to the point.

Al met al biedtWat gebeurt hier nu eigenlijk?een heel prettige manier om de basis van groepsgedrag te begrijpen en daarmee aan te slag te gaan. Of je nu een facilitator bent die een teamdag organiseert, of een manager die met haar handen in haar haar zit, dit boek geeft je houvast en een paar handvatten om de groep in gang te zetten. Als Balkenende het had gelezen, waren zijn kabinetten misschien blijven zitten.

Het boek is te koop via onze managementboeklink