Expert debriefs: partir est mourir un peu

21/09/2012 Door Rick Lindeman

Afscheid nemen is een beetje sterven. Zo luidt het Franse spreekwoord. Maar dat geldt nadrukkelijk ook voor organisaties waar iemand weggaat. Tijdens een reorganisatie gaan vaak de beste mensen als eerste weg. En hoe zorg je er voor dat de kennis en kunde nu behouden blijft? Bij Agentschap NL hebben we hiervoor een Kennisbehoudprogramma opgezet. Dat bestaat onder meer uit expert debriefs.

529969_4685320259509_641017760_n

Deze week was het weer zover. Sociale media heldin Anna Pastor verliet ons. Hoe zorg je nu dat die kennis behouden blijft. Er was weinig tijd, zoals helaas altijd met dit soort dingen. We hebben gekeken naar wat nu eigenlijk van Anna een expert maken. Daarna heeft ze een gedeelte practische kennis overgedragen via een interactieve Prezi. tenslotte hebben haar opvolgers een case gemaakt die ze in de komende tijd kunnen gebruiken. Zo heeft de expert debrief ook de functie van een duwtje vooruit voor de afdeling rond een onderwerp van de expert.

Andere vormen die we toepassen zijn een simulatiespel om een bepaalde vaardigheid van de expert over te dragen. Een netwerk analyse kan inzicht geven in welke spelers nu belangrijk gaan worden. Beide zijn vormen van impliciete kennis van een expert die er normaal niet makkelijk uitkomt.

Zo blijft het bij een’ beetje’ sterven, en kan de afdeling weer met een boost vooruit. De meest gehoorde reactie is “Dit moeten we ook doen als er niet iemand weggaat”